English A A A A A

Senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik

Les rapporten fra Transportøkonomisk institutt

Malvik kommune hadde behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre beslutninger om sentrumsutvikling og lokalisering av ny næring i kommunen.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har definert og analysert fire forskjellige framtidsbilder.

Les rapporten her: TØI 1219/2012

Rapporten er på 90 sider (PDF-format, 39 MB)