Samhandling og kunnskapsdeling innen helse- og velferdsområdet

- som forberedelse til ny helselovgivning

Ny kommunal helse- og omsorgslov

1.1.2012 trer ny kommunal helse- og omsorgslov i kraft. Dette er en oppfølging av Samhandlingsreformen. Den nye loven erstatter (sammen med ny folkehelselov) dagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov. I tillegg er det vedtatt ny nasjonal helse- og omsorgsplan fra sentrale myndigheter.

Kvalitet og kompetanse

For å sikre kvalitet og kompetanse knyttet til ny helselovgivning, har Malvik kommune invitert ansatte fra ulike tjenesteområder til felles kunnskapsutveksling på Svebergtunet. Jurist Wenche Natland Dahlen har ansvaret for det faglige innholdet, i tett samarbeid med kommunalsjef Tone Østvang.

Responsen på invitasjonen har vært over all forventning. Ca 80 ansatte har meldt sin interesse, og kursdagene er nå fulltegnet. Dette har ført til at kommunen har utvidet kurstilbudet til fire likelydende kursdager, to dager henholdsvis i november og desember.

På kurset blir ansatte innen helse- og velferdsområdet satt sammen i tverrfaglige grupper, der de ble bedt om å løse ulike juridiske og andre utfordringer som de opplever i daglig arbeid. Viktige elementer er etisk refleksjon og individuell plan som verktøy for å bidra til bedre tjenester til den enkelte pasient/ bruker. 
 

Se bildeserie fra kurset