English A A A A A

Aktuelt

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Medlemmer i samarbeidsutvalget skoleåret 2017-2018:

Kerstin Leistad (FAU), Leder
Razet Oeva (FAU)
Benedicte Furuvik Evjen (elevrepresentant, leder elevråd)
Eirin Ulsund Liabø (elevrepresentant, nestleder elevråd)
Camilla Johnsen (undervisningspersonalet)
Øivind Aunøien (undervisningspersonalet)
Heidi Jacobsen (øvrige ansatte)
Trond Hoseth (politiker)
Bodil Furuhaug Westby (rektor), sekretær

 

Representanter i skolemiljøutvalget skoleåret 2012-2013

Samarbeidsutvalgets representanter.

Det er vanlig praksis ved Vikhammer ungdomsskole at skolemiljøutvalget har møte i forlengelsen av møte i samarbeidsutvalget. To av ansattes/kommunens representanter forlater møtet når skolemiljøutvalget starter sitt møte, evt. er til stede uten stemmerett.

(Jfr Opplæringslovas § 11-1a, 2. ledd: Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.)

Referater samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 2017/2018

Møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 13.12.2017 Innkalling Referat
     
     

 

Medlem av samarbeidsutvalget - hva nå?

Hvilke saker skal samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget arbeide med?

Les mer om samarbeidsutvalget i FUGs brosjyre.