English A A A A A

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Medlemmer i samarbeidsutvalget skoleåret 2019/2020:

Wenche Petersen (personalet), leder
Anna Schärer (FAU)
Bjørn Falk-Larssen (FAU)
Sara Elise Meldal (elevrepresentant, leder elevråd)
Noah Aas Rogstad (elevrepresentant, nestleder elevråd)
Helge Levorsen (personalet)
Daniel Aspaas (personalet)
Helene Wean (politiker)
Bodil Furuhaug Westby (rektor), sekretær

Det er vanlig praksis ved Vikhammer ungdomsskole at skolemiljøutvalget har møte i forlengelsen av møte i samarbeidsutvalget. To av ansattes/kommunens representanter forlater møtet når skolemiljøutvalget starter sitt møte, evt. er til stede uten stemmerett.

(Jfr Opplæringslovas § 11-1a, 2. ledd: Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.)