Saksvik

Saksvik er den eldste omtalte gården i Malvik. Mest sannsynlig har gården opprinnelig hett Vik, men endret navn til Saksvik etter gårdens eier, bonden Sakse.

Arkeologisk materiale tyder på at gården er fra eldre jernalder, ca. 500 f.Kr - 600 e.Kr.

Gården nevnes i Magnus Barfots saga. I følge Snorre Sturlasson var bonden Saxe på Vik "en gjev mann i Trondheimen". Han levde samtidig med den siste vikingkongen, Magnus Barfot, konge fra 1097-1103.

Saxe på Viks to vakre døtre, Tora og Sigrid ble begge, i følge Snorre, kong Magnus’ friller (elskerinner) og fødte ham hver sin sønn. Tora fikk sønnen Sigurd (Slembe). Sigrid var mor til Olav (Magnusson) som i 1103 ble konge i Norge sammen med Magnus Barfots to andre sønner Øistein og Sigurd (Jorsalfar).

"Sigurd hed en mand, som fødtes oppe i Norge; han blev kaldt søn af Adalbrikt prest. Sigurds moder var Tora, datter af Saxe i Vik og søster til Sigrid, kong Olav Magnussøns moder…"

"Olav hed den tredje, og han var meget yngre; hans moder hed Sigrid, datter af Saxe i Vik, en gjæv mand i Trondhjem; hun var kongens frille…"


På 1600-tallet ble gården Saksvik delt i to: Saksvik Øvre og Saksvik Nedre. Hovedbygningen på Saksvik Øvre ble oppført rundt 1750. Fjøs og stall er fra midten av 1850-årene.

I middelalderen sies det å ha blitt satt opp et kors på den høyeste bakken ovenfor gården Saksvik. Høyden har fått navnet Saksvikkorsen. Her knelte pilegrimene på sin vei mot Nidaros. Slike andaktskors ble gjerne satt opp på framtredende steder i landskapet.

Litteratur: Fra Romboland til Nidaros, guidebok redigert av Ellen Zirr-Brox. Boka har ikke ISBN-nummer eller forlagsangivelse, det henvises til kommunekontorene i Malvik, Selbu og Tydal.

 

Tips en venn Skriv ut