English A A A A A
skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2021/2022

Da er det klart for bestilling av melk og frukt igjen.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Økende smitte i Malvik

Vi opplever økende smitte i området, og trinn på skolen er berørt. Vi ber aller som har vært i nærkontakter av smittede, ha lavterskel for å holde seg hjemme ved symptomer, samt testing. 

Testing for nærkontakter

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime.

Tilsvarende nære kan for eksempel være kjæreste, bestevenninne eller en overnattingsgjest.

Uavhengig av om du er vaksinert og type nærkontakt, skal du følge med på om du utvikler symptomer og teste deg dersom du får det. Du kan ellers leve som normalt.

FHI

Første skoledag - Høsten 2021

skolestart.png

16. august starter skoleåret for alle elever i Malvikskolen. På Saksvik skole møter elevene fra 2. - 7. i skolegården kl. 08:30. 1.trinnselevene møter på samme plass kl. 09:00.

Første skoledag for 1.trinn vil vare til 12:30, alle på 1.trinn får tilbud om å være på SFO fra 12:30 og ut dagen.

Ta med mat og drikke.

Vi gleder oss til å treffe dere!

trafikklys

Korona

Vi starter på grønt nivå - Høsten 2021

Det er viktig å holde seg hjemme hvis man er syk, og sørge for god hygiene og avstand slik at vi unngår nye smittetilfeller. Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes.     
  
Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Høsten 2021 starter vi på grønt nivå. Klikk på artikkelen for å lese mer.