English A A A A A
skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2021/2022

Da er det klart for bestilling av melk og frukt igjen.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Digital kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole

Digital kommunikasjon mellom hjemmet, barnehagen og skolen

Barnehagene og skolene i kommunen bruker appen Edlevo for digital kommunikasjon med hjemmet.

Økende smitte i Malvik

Vi opplever økende smitte i området, og trinn på skolen er berørt. Vi ber aller som har vært i nærkontakter av smittede, ha lavterskel for å holde seg hjemme ved symptomer, samt testing. 

Testing for nærkontakter

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime.

Tilsvarende nære kan for eksempel være kjæreste, bestevenninne eller en overnattingsgjest.

Uavhengig av om du er vaksinert og type nærkontakt, skal du følge med på om du utvikler symptomer og teste deg dersom du får det. Du kan ellers leve som normalt.

FHI

Utleie gymsal

Hei. Fra og med 17. april vil det bli mulighet for å leie gymsalen til barnebursdager, konfirmasjoner og lignende. I forbindelse med smitteverntiltak, vil det kun bli en utleie pr. helg. Ta kontakt med skolesekretær Maren Hoaas på maren.hoaas@malvik.kommune.no