English A A A A A
skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2020/2021

Da er det klart for bestilling av melk og frukt igjen.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Informasjon om Sfo i Coronatiden.

Hei. I forbindelse med Coronasituasjone vi er i, ble det sendt ut en undersøkelse om de som hadde sfo plass kom til å benytte seg av den. Det var for å kunne sette sammen kohorter riktig i forhold til at de som var sammen på skole, at de også måtte være sammen på sfo. Har fått en del henvendelser om at de da trodde at de slapp å betale for sfo plass i denne tiden, men for å gjøre det må plassen sies opp. Det betyr at dere har plass fra den dag skolen/SFO åpnet den 27.april. Om dere benytter plassen er et eget valg men dere må betale for den. Oppsigelse er 1 mnd fra den 1.

 

I forhold til faktura som er sendt ut så er det tatt hensyn til at sfo/skole stengte den 13.mars. og det er gjort et fratrekk på halve mars. faktura for mai er beregnet på følgende måte

Mai - ½ halv mars + 4 dager i april.

Hvis dere ønsker å si opp plassen må dere gjøre dette på kommunens hjemmeside, hvis dere tenker på å ha plass fra høsten av så er det 6 mnd karantene fra dere sier opp til dere kan starte på en plass igjen.

 

Informasjon om dette er lagt ut på Malvik kommunes hjemmeside.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.