English A A A A A
skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2021/2022

Da er det klart for bestilling av melk og frukt igjen.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Første skoledag - Høsten 2021

skolestart.png

16. august starter skoleåret for alle elever i Malvikskolen. På Saksvik skole møter elevene fra 2. - 7. i skolegården kl. 08:30. 1.trinnselevene møter på samme plass kl. 09:00.

Første skoledag for 1.trinn vil vare til 12:30, alle på 1.trinn får tilbud om å være på SFO fra 12:30 og ut dagen.

Ta med mat og drikke.

Vi gleder oss til å treffe dere!

trafikklys

Korona

Vi starter på grønt nivå - Høsten 2021

Det er viktig å holde seg hjemme hvis man er syk, og sørge for god hygiene og avstand slik at vi unngår nye smittetilfeller. Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes.     
  
Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Høsten 2021 starter vi på grønt nivå. Klikk på artikkelen for å lese mer.

Utleie gymsal

Hei. Fra og med 17. april vil det bli mulighet for å leie gymsalen til barnebursdager, konfirmasjoner og lignende. I forbindelse med smitteverntiltak, vil det kun bli en utleie pr. helg. Ta kontakt med skolesekretær Maren Hoaas på maren.hoaas@malvik.kommune.no