English A A A A A
saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Innskriving for nye 1. trinn 2020

Vi ønsker velkommen til innskriving for skolestartere mandag 10. februar. Elevene vil bli delt i 2 puljer, hvor første pulje er klokken 09.00. Det er for de som har etternavn som starter på A-K, og klokken 11.30 for de som har etternavn som starter på L-Å. Vi gleder oss til at dere kommer. 

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2019/20

Klart for bestilling av melk og frukt.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Innskriving for nye 1. trinn 2020

Vi ønsker velkommen til innskriving for skolestartere mandag 10. februar. Elevene vil bli delt i 2 puljer, hvor første pulje er klokken 09.00. Det er for de som har etternavn som starter på A-K, og klokken 11.30 for de som har etternavn som starter på L-Å. Vi gleder oss til at dere kommer. 

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.