English A A A A A
skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2020/2021

Da er det klart for bestilling av melk og frukt igjen.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Utleie gymsal

Hei. Fra og med 17. april vil det bli mulighet for å leie gymsalen til barnebursdager, konfirmasjoner og lignende. I forbindelse med smitteverntiltak, vil det kun bli en utleie pr. helg. Ta kontakt med skolesekretær Maren Hoaas på maren.hoaas@malvik.kommune.no

Informasjon om Sfo i Coronatiden.

Hei. I forbindelse med Coronasituasjone vi er i, ble det sendt ut en undersøkelse om de som hadde sfo plass kom til å benytte seg av den. Det var for å kunne sette sammen kohorter riktig i forhold til at de som var sammen på skole, at de også måtte være sammen på sfo. Har fått en del henvendelser om at de da trodde at de slapp å betale for sfo plass i denne tiden, men for å gjøre det må plassen sies opp. Det betyr at dere har plass fra den dag skolen/SFO åpnet den 27.april. Om dere benytter plassen er et eget valg men dere må betale for den. Oppsigelse er 1 mnd fra den 1.

 

I forhold til faktura som er sendt ut så er det tatt hensyn til at sfo/skole stengte den 13.mars. og det er gjort et fratrekk på halve mars. faktura for mai er beregnet på følgende måte

Mai - ½ halv mars + 4 dager i april.

Hvis dere ønsker å si opp plassen må dere gjøre dette på kommunens hjemmeside, hvis dere tenker på å ha plass fra høsten av så er det 6 mnd karantene fra dere sier opp til dere kan starte på en plass igjen.

 

Informasjon om dette er lagt ut på Malvik kommunes hjemmeside.