English A A A A A

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt 2019 - 2023

Kommunestyret har oppnevnt ei sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt ei klagenemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Nemndene er oppnevnt for valgperioden 2019-2023.

Sakkyndig nemndas oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
 • Vedtar metode og hjelpeparameter
 • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet
 • Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet
 • Ansvarlig for saksbehandlingsmetode
 • Ansvarlig for vedtatte takster
 • Førsteinstans ved klagebehandling

   
  Medlem Varamedlem
  Per Olav Nilsen (Leder) Varamedlem 1: Nils Nikolai Jensen
  Geir Kroknes (Nestleder) Varamedlem 2:Inge Wengstad
  Nils Kvarving (Medlem) Varamedlem 3:Per Johan Høiseth

 

Klagenemndas oppgaver

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling
   
  Medlem Varamedlem
  Bjørn Wannebo (Leder) Varamedlem 1: Heidi Sivertsen
  Marianne Lundberg (Nestleder) Varamedlem 2: Ingrid Kaja Høiby
  Halvard Dahle (Medlem) Varamedlem 3: Torgeir Anda