English A A A A A

Særlig brannfare i uttørket lyng

I løpe av vinteren har svært mye av lyngvekstene i trønderske skog og fjellområder tørket inn og dødd. Store områder er helt bruntørre. Dette utgjør nå en ekstra stor brannfare.

Vi minner derfor om det generelle bålforbudet i skogen og at det alltid er forbudt å gjøre opp ild som kan alge brann. Hvis man bruker engangsgrill, kaster sneip eller bruker primus, så kan det lett starte store branner slik det er nå i Trøndelag.

Bønder og andre grunneiere kan lett få store tap fordi brann i lyngen vil spre seg til skog og kan gjøre store skader. Mange plasser er det lyngmark helt inntil bolighus og da kan det lett gå hus med i brannen. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å være ekstra forsiktige med åpen ild og å følge reglene.

Hvis du ønsker utfyllende opplysninger, kan du kontakte: Kjetil Monkvik, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på tlf. 916 66 573

Trøndelag brann - og redningstjeneste.jpg