Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Nyttig nettsted for å holde Malvik kommune ren !

Ryddeportalen - Hold Norge rent

Vil du rydde? Vet du om forsøplede områder? Trenger du informasjon om avfall og forsøpling?

På ryddeportalen kan du opprette ryddeaksjoner, registrere forsøplede områder i kart, registrere funn og finne mye informasjon om marin forsøpling, mikroplast, strandrydding og forsøpling generelt.

Gå inn på nettsiden til Hold Norge rent og se på ryddeportalen.