Rutiner og regler

Regler for utlån:

Du kan i alminnelighet låne så mange bøker/medier du selv ønsker.

Lånetiden for bøker og lydbøker er 4 uker. Magasiner kan lånes i 2 uker. Lånetiden for film er 1 uke.

I spesielle tilfeller kan biblioteket begrense lånetiden eller lånets omfang. Hvis lånefristen overskrider sender biblioteket ut purring, og purregebyr må betales.

For elever ved Malvik videregående skole gjelder egne regler for lån av skolebøker og annet materiale brukt i undervisningen.  Elevene betaler ikke purregebyr for dette, men faktureres for tap eller ødeleggelser.

Utlånt materiale kan reserveres. Biblioteket gir beskjed når dette kan hentes. Vi kan også låne inn materiale fra andre bibliotek, som kan hentes hos oss.

Vi tar imot bøker lånt hos andre bibliotek. Vårt materiale kan også leveres på alle andre bibliotek i Norge.

Låneren har ansvar for det materialet som er lånt, og for å overholde frist for innlevering. Låneren plikter å erstatte tapt eller ødelagt materiale etter bibliotekets satser.

Låneren plikter å melde fra ved endring av adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Du kan administrere dine egne lån fra bibliotekets hjemmeside eller ved å laste ned appen Bibliofil til telefon eller nettbrett.

 

Tap og skader erstattes etter følgende satser:

Materiale for voksne 

 

Bøker

400 kroner

Lydbøker 

500 kroner

Film

300 kroner

Tidsskrift

150 kroner

Egne satser for materiale innlånt fra andre bibliotek

 

 

Materiale for barn 

 

Bøker

250 kroner

Lydbøker 

300 kroner

Film

250 kroner

Tidsskrift

100 kroner

Egne satser for materiale innlånt fra andre bibliotek

 

 

Gebyr ved sending av regning er 100 kroner