English A A A A A

Rutiner og regler

Lånetid for bøker og lydbøker er fire uker. Blader og tidsskrifter kan lånes i to uker, og DVD-film i en uke. Lån kan fornyes om det ikke er venteliste.

Elevene på Malvik videregående skole, låner skolebøker som lånes ut for hele skoleåret.

Om lånet ikke leveres innene fristen, sender biblioteket ut purring, og purregebyr må betales. Etter to purringer, sendes regning.

Låner/foresatt har ansvar for å levere tilbake lånt materiell innen fristen, og i samme stand som da det ble lånt ut. Låner/foresatt plikter å erstatte tapt eller ødelagt materiell etter bibliotekets satser.

Låner plikter å melde fra om endringer i adresse, mailadresse og telefonnummer.

Tap og skader erstattes etter følgende satser:

Materiale for voksne 

 

Bøker

400 kroner

Lydbøker 

500 kroner

Film

300 kroner

CD-Rom

500 kroner

Språkkurs

1000 kroner

Tidsskrift

150 kroner

Egne satser for materiale innlånt fra andre bibliotek

 

 

Materiale for barn 

 

Bøker

250 kroner

Lydbøker 

300 kroner

Film

250 kroner

CD-Rom

500 kroner

Språkkurs

1000 kroner

Tidsskrift

100 kroner

Egne satser for materiale innlånt fra andre bibliotek

 

 

Gebyr ved sending av regning 100 kroner

Låner plikter å melde fra ved endring av adresse, mailadresse og telefonummer.