English A A A A A

Rustjeneste (ambulerende)

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Ambulant rustjeneste

Beskrivelse

Vi tilbyr hjelp til rusmestring gjennom motivasjonssamtaler, hjemmebesøk, tilsyn, boveiledning, legemiddelhåndtering og bistand som for eksempel følge til lege, NAV m.m. Hjelpen vi gir skal være målrettet og bidra til at du mestrer hverdagen.

Vi bistår med å etablere et behandlingsopplegg dersom det er behov for det og du ønsker det. Dersom du har behov for og ønske om institusjonsplass, vil vi bistå med hjelp både før, under og etter institusjonsoppholdet.

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, kan kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Mange som sliter med rusmiddelavhengighet har ofte psykiske eller fysiske tilleggsplager. For å kunne gi nødvendig hjelp har vi stort fokus på samarbeid med din fastlege, eller med andre som kan hjelpe deg i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Når det er nødvendig og du ønsker det, gir vi deg hjelp til å få utarbeidet individuell plan slik at det blir god sammenheng i tjenestene du mottar fra flere.

Målgruppe

Sliter du med rusmiddelavhengighet (legale og/eller illegale rusmidler) slik at det går ut over evnen til å mestre hverdagen kan du få hjelp av rustjenesten i kommunen.

Kriterier/vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven

Retningslinjer

Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan be din lege/behandler om å sende en henvisning til oss.

Du kan også kontakte tjenesten direkte og få snakke med en fagperson som har taushetsplikt:

 

Rusfaglig rådgiver Arne Undeland, tlf. 73 97 24 13 eller 904 70 491

Fagleder Asle Valleraune, tlf. 73 97 24 11 eller 904 70 427

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Psykisk helsetjeneste og rus
Besøksadresse:Rønningsvegen 3A 7560 VIKHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:39
Gyldig til2020-12-31