English A A A A A
Fjerning av abbor fra Stavsjøen

Rotenonbehandlingen av Stavsjøen er gjennomført

19. august ble Stavsjøen rotenonbehandlet for å fjerne den fremmede fiskearten abbor. I forkant av behandlingen har ørret og røye blitt flyttet slik at fiskebestandene blir ivaretatt. Når vannprøver viser at rotenonet er nedbrutt, kan fisk settes tilbake igjen i Stavsjøen.

Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, Malvik kommune og Tiuren JHFK gjennomførte behandling av Stavsjøen onsdag 19. august. Arbeidet gikk som planlagt under gode værforhold. I etterkant av tiltaket har det blitt fjernet død fisk fra strandsonen. Det har så langt ikke blitt plukket opp abbor. Abborbestanden virker ikke å ha vært stor i Stavsjøen. Men fangst av 20 individer totalt, 13 abbor i samme fisketeine i mai, gir god grunn til å tro at gjenværende abbor har sunket ned til bunnen og blir brutt ned naturlig sammen med øvrig fisk i vannet. 

Arbeidet med damanlegget i Stavsjøen blir trolig ferdig i løpet av januar. Oppfyllingen av vann kan dermed starte opp igjen i februar. Nedbryting og uttynning av rotenon vil ut i fra tidligere erfaring medføre at Stavsjøen ikke har spor etter rotenon våren 2021. Dette følges opp med vannprøver av Veterinærinstituttet. Når vannkvaliteten igjen er tilfredsstillende for fisk, vil fiskesperre i Røsttjønna bli fjernet og fisk fra Kinnsettjønna bli flyttet tilbake igjen til Stavsjøen.

Fylkesmannen, Veterinærinstituttet og Malvik kommunen takker Tiuren JHFK, grunneiere, Fylkeskommunen og andre involverte for samarbeidet i prosjektet.

I 2020 er det fjerning av abbor i Stavsjøen og ørekyte i Hessdalen som har blitt prioritert av Miljødirektoratet i kampen mot spredning av fremmede fiskearter.