Artikkelbilde - fiskeforvaltning- gjedde-rotenon_20180828

Rotenonbehandling av fem vann i Stjørdal, ved grensen til Malvik, 2.–4. oktober 2018

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin, og Hakktjønna. Vannene ligger nært Nævervollen i Malvik.

På grunn av midlertidig redusert vannkvalitet fraråder vi å benytte vann og utløpsbekkene til drikke og bading. Dette gjelder så lenge det står skilt rundt vannene. Det er Veterinærinstituttet som leder det praktiske arbeidet. Kontaktperson er Roar Sandodden, mobil 917 49 610.

Les mer her: http://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/aksjonerer-mot-fremmede-fiskearter/