English A A A A A
Rogn og melke samles inn fra Homlalaksen

Rogn og melke fra Homlalaksen sikres i genbank

Veterinærinstituttet samlet i dag inn rogn og melke fra Homlalaksen. Arbeidet med oppbyggingen av laksebestanden går som planlagt med god hjelp av frivillige.

50 Homlalaks har i høst blitt samlet inn. Malvik jeger- og fiskerforening og andre frivillige har gjort en betydelig innsats for Homlalaksen. Genmaterialet til disse fiskene er viktige i arbeidet med oppbygging av laksebestanden i elva. Rogn og melke fraktes til genbanken i Haukvik i Vinjeøra. Her blir rogna befruktet og oppbevart. Noe rogn blir tilbakeført til Homla, mens noe rogn klekkes ut til yngel som fores opp til videre bruk i kultiveringsarbeidet som pågår i Homla.

I 2019 ble også 50 laks samlet inn på tilsvarende måte. Prosjektet har kommet godt i gang.I årene som kommer vil disse laksene bidra til at gytebestandsmålet i Homla kan oppnås, og at det igjen blir et høstbart overskudd i elva. Da vil elva kunne åpnes for fiske. I forslaget til fiskeregulering for 2021-2024, som nå skal vedtas av Miljødirektoratet, er det ikke grunnlag for åpning av fiske etter laks- og sjøørret i Homla.