English A A A A A
illustrasjon av røykende gravid.

Røyking og snus hos gravide

illustrasjon av røykende gravid.
illustrasjon av røykende gravid.

Generelt

Røyking hos gravide øker risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig løsning av morkaken, økt forekomst av dødfødsler. Nyere forskning viser også økt forekomst av svangerskap utenfor livmoren og nedsatt fruktbarhet, og økt forekomst av leppe- og ganespaltemisdannelser hos fostre ved røyking tidlig i svangerskapet.

Rundt 5 prosent av landets gravide røyker ved slutten av svangerskapet viser tall for 2013 fra Medisinsk fødselsregister(uib.no/mfr)​. Det er 8 prosent av de gravide som sier de røyker daglig eller av og til ved begynnelsen av svangerskapet, så mange gravide slutter å røyke i løpet av tida de er gravid.

​De fleste av røykerne røyker daglig. Det gjennomsnittlige antallet sigaretter som blir røykt per dag går ned fra 7,7 sigaretter ved begynnelsen av svangerskapet til 7,2 sigaretter ved slutten.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet (2014), Helserisiko ved snusbruk viser at snusbruk i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Det er også indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, økt risiko for pustestans hos de nyfødte, leppe-/ganemisdannelser og på lenger sikt atferdsendringer og andre forstyrrelser hos barnet.

Status

En prevalensundersøkelse 13.august 2015 viser at blant de 40 gravide i Malvik kommune, finnes det gledelig nok ingen røykere eller snusbrukere. De som var røykere blant dem, sluttet etter at svangerskap ble påvist . Det vitner bl.a. om god svangerskapsomsorg.

Utfordringer

Viktig å bevare denne gode statistikken