English A A A A A

Revidert mobbefolder fra Malvik kommune

Unge ler og peker på en dataskjermDenne uken tar alle grunnskolene i Malvik del i en stor nasjonal kampanje mot mobbing, med fokus på digital mobbing.

Dette er tema i arbeidet ved alle skolene våre, og kommunen samlet bidrar ved å sende ut en egen brosjyre om digital mobbing.
 


Utdanningsdirektoratet har dessuten lagt ut mye kunnskapsstoff om temaet.

Et eksempel på hva vi gjør i Malvik kommune, er at elever ved Hommelvik ungdomsskole har laget en egen video som synliggjør forventet adferd ved skolen.

Se skolenes egne hjemmesider i Malvik for mer informasjon.