Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Lag og organisasjoner må ha tilhørighet og postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Det kreves også årsmelding, regnskap og medlemsliste.

Voksenorganisasjoner

Generelt til kulturorganisasjoner
Grunnstøtte på 3 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Korps

Grunnstøtte på 12 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Kor

Grunnstøtte 5 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Teater

Grunnstøtte 5 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Malvik kulturråd

5 000 kroner


Barne- og ungdomssorganisasjoner

Generelt

Grunnstøtte på 4 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Korps

Grunnstøtte 16 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Ved stiftelse av nye organisasjoner kan det gis en oppstartstøtte på 3 000 kroner første år. Dette vil da kreve dokumentert stiftelse, bemannet styre og budsjett. Full uttelling først i andre driftsår.

Søknadsfristen er 1. mai, og leveres elektronisk.