English A A A A A
Stortingsvalg

Her finner du resultatene fra stortingsvalget i Malvik 2017

Resultater fra stortingsvalget 2017 i Malvik

Totalt antall stemmer
*15.09.2017

Partiliste

Antall stemmer 2017 Antall prosent 2017

Alliansen

15 0,2 (+0,2)

Arbeiderpartiet

2 745 35,3 (-4,9)

Demokratene i Norge

5 0,1 (0,0)

Fremskrittspartiet

1 006 12,9 (-2,4)

Helsepartiet

21 0,3 (+0,3)

Høyre

1 681 21,6 (-1,2)

Kristelig Folkeparti

163 2,1 (-0,8)

Kystpartiet

2 0,0 (-0,1)

Liberalistene

14 0,2 (+0,2)

Miljøpartiet De Grønne

259 3,3 (+0,8)

Partiet De Kristne

10 0,1 (-0,2)

Pensjonistpartiet

174 2,2 (+1,7)

Piratpartiet

17 0,2 (-0,3)

Rødt

167 2,1 (+1,7)

Senterpartiet

640 8,2 (+4,1)

Sosialistisk Venstreparti

537 6,9 (+2,4)

Venstre

316 4,1 (-1,3)

Totalt antall stemmer

7772  

*52 blanke stemmesedler og 15 forkastede stemmesedler

Forhåndsstemmer - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent 2013
Alliansen 8 (0,27%) -
Arbeiderpartiet 1039 (36,30%) 38,10
Demokratene i Norge 2 (0,07) 0,08
Fremskrittspartiet 388 (13,55%) 16,07
Helsepartiet 13 (0,5%) -
Høyre 615 (21,48%) 24,50
Kristelig Folkeparti 58 (2,02%) 1,74
Kystpartiet 1 0,17
Liberalistene 3 (0,1%) -
Miljøpartiet De Grønne 94 (3,66%) 2,65
Partiet De Kristne 3 (0,10%) 0,35
Pensjonistpartiet 86 (3,0%) 18
Piratpartiet 8 (0,27%) 0,78
Rødt 64 (2,23%) 0,57
Senterpartiet 227 (7,93%) 3,52
Sosialistisk Venstreparti 163 (5,69%) 4,74
Venstre 90 (3,14%) 4,87
Totalt antall forhåndsstemmer 2862  

*Det Liberale Folkeparti, Kristent Samlingsparti og Norges Kommunistiske Parti stilte lister i 2013. Partiene fikk til sammen sju stemmer. Stilte ikke lister i 2017.

 

Stemmekrets Sneisen - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017     Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,74 - -
Arbeiderpartiet 42 31,34 62 39,74
Demokratene i Norge 0 0 0 0
Fremskrittspartiet 23 17,16 30 19,23
Helsepartiet 0 0 - -
Høyre 22 16,41 26 16,66
Kristelig Folkeparti 2 1,49 2 1,28
Kystpartiet 0 0 1 0,64
Liberalistene 1 0,74 - -
Miljøpartiet De Grønne 2 1,49 3 1,92
Partiet De Kristne 0 0 2 1,28
Pensjonistpartiet 3 2,23 1 0,64
Piratpartiet 0 0 2 1,28
Rødt 4 2,98 3 1,92
Senterpartiet 25 18,65 13 8,23
Sosialistisk Venstreparti 7 5,22 4 2,56
Venstre 2 1,49 7 4,48
Totalt antall forhåndsstemmer 134   156  

Stemmekrets Vikhammer - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall i prosent i 2013
Alliansen 2 0,15 - -
Arbeiderpartiet 443 33,11 546 38,10
Demokratene i Norge 0 0 1 0,07
Fremskrittspartiet 151 11,36 207 11,45
Helsepartiet 2 0,15 - -
Høyre 290 21,67 353 24,64
Kristelig Folkeparti 23 1,79 43 3,00
Kystpartiet 1 0,07 0 0
Liberalistene 3 0,22 - -
Miljøpartiet De Grønne 54 4,04 39 2,73
Partiet De Kristne 3 0,22 3 0,21
Pensjonistpartiet 28 2,09 12 0,84
Piratpartiet 2 0,15 5 0,34
Rødt 24 1,79 3 0,20
Senterpartiet 117 8,74 61 4,25
Sosialistisk Venstreparti 117 8,74 67 4,68
Venstre 77 5,75 93 6,49
Totale forhåndsstemmer 1338   1433  

Stemmekrets Sveberg - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,13 -  
Arbeiderpartiet 250 33,24 295 35,75
Demokratene i Norge 1 0,13 0 0
Fremskrittspartiet 89 11,84 126 15,27
Helsepartiet 5 0,66 - -
Høyre 173 23,01 203 26,60
Kristelig Folkeparti 22 2,93 22 2,66
Kystpartiet 0 0 0 0
Liberalistene 1 0,13 - -
Miljøpartiet De Grønne 20 2,66 14 1,69
Partiet De Kristne 2 0,27 2 0,24
Pensjonistpartiet 14 1,86 2 0,24
Piratpartiet 1 0,13 4 0,48
Rødt 15 1,99 6 0,72
Senterpartiet 80 10,64 53 6,42
Sosialistisk Venstreparti 42 5,59 44 5,33
Venstre 36 4,79 47 5,69
Totale forhåndsstemmer 758   825  

Stemmekrets Hommelvik - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer i 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,08 - -
Arbeiderpartiet 585 43,95 771 52,98
Demokratene i Norge 2 0,15 1 0,06
Fremskrittspartiet 189 14,18 216 14,84
Helsepartiet 1 0,08 - -
Høyre 211 15,84 216 14,84
Kristelig Folkeparti 23 1,73 33 2,26
Kystpartiet 0 0 2 0,13
Liberalistene 3 0,23 - -
Miljøpartiet De Grønne 32 2,40 33 2,26
Partiet De Kristne 1 0,08 3 0,20
Pensjonistpartiet 28 2,10 4 0,27
Piratpartiet 3 0,23 14 0,96
Rødt 18 1,35 6 0,41
Senterpartiet 111 8,34 43 3,84
Sosialistisk Venstreparti 94 7,06 57 3,91
Venstre 31 2,33 43 2,95
Totale forhåndsstemmer 1343   1455  

Stemmekrets Saksvik - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer i 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 2 0,18 - -
Arbeiderpartiet 313 28,22 413 35,91
Demokratene i Norge 0 0 0 0
Fremskrittspartiet 138 12,44 159 13,82
Helsepartiet 0 0 - -
Høyre 320 28,85 306 26,60
Kristelig Folkeparti 29 2,61 44 3,82
Kystpartiet 0 0 0 0
Liberalistene 0 0 - -
Miljøpartiet De Grønne 38 3,43 32 2,78
Partiet De Kristne 0 0 5 0,43
Pensjonistpartiet 15 1,35 4 0,34
Piratpartiet 1 0,09 5 0,43
Rødt 33 2,98 5 0,43
Senterpartiet 66 5,95 40 3,47
Sosialistisk Venstreparti 89 8,03 48 4,17
Venstre 65 5,86 88 7,65
Totale forhåndsstemmer 1123   1149  

 

Du kan også se alle resultatene på valgresultat.no

Tips en venn Skriv ut