English A A A A A
Stortingsvalg

Her finner du resultatene fra stortingsvalget i Malvik 2017

Resultater fra stortingsvalget 2017 i Malvik

Totalt antall stemmer
*15.09.2017

Partiliste

Antall stemmer 2017 Antall prosent 2017

Alliansen

15 0,2 (+0,2)

Arbeiderpartiet

2 745 35,3 (-4,9)

Demokratene i Norge

5 0,1 (0,0)

Fremskrittspartiet

1 006 12,9 (-2,4)

Helsepartiet

21 0,3 (+0,3)

Høyre

1 681 21,6 (-1,2)

Kristelig Folkeparti

163 2,1 (-0,8)

Kystpartiet

2 0,0 (-0,1)

Liberalistene

14 0,2 (+0,2)

Miljøpartiet De Grønne

259 3,3 (+0,8)

Partiet De Kristne

10 0,1 (-0,2)

Pensjonistpartiet

174 2,2 (+1,7)

Piratpartiet

17 0,2 (-0,3)

Rødt

167 2,1 (+1,7)

Senterpartiet

640 8,2 (+4,1)

Sosialistisk Venstreparti

537 6,9 (+2,4)

Venstre

316 4,1 (-1,3)

Totalt antall stemmer

7772  

*52 blanke stemmesedler og 15 forkastede stemmesedler

Forhåndsstemmer - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent 2013
Alliansen 8 (0,27%) -
Arbeiderpartiet 1039 (36,30%) 38,10
Demokratene i Norge 2 (0,07) 0,08
Fremskrittspartiet 388 (13,55%) 16,07
Helsepartiet 13 (0,5%) -
Høyre 615 (21,48%) 24,50
Kristelig Folkeparti 58 (2,02%) 1,74
Kystpartiet 1 0,17
Liberalistene 3 (0,1%) -
Miljøpartiet De Grønne 94 (3,66%) 2,65
Partiet De Kristne 3 (0,10%) 0,35
Pensjonistpartiet 86 (3,0%) 18
Piratpartiet 8 (0,27%) 0,78
Rødt 64 (2,23%) 0,57
Senterpartiet 227 (7,93%) 3,52
Sosialistisk Venstreparti 163 (5,69%) 4,74
Venstre 90 (3,14%) 4,87
Totalt antall forhåndsstemmer 2862  

*Det Liberale Folkeparti, Kristent Samlingsparti og Norges Kommunistiske Parti stilte lister i 2013. Partiene fikk til sammen sju stemmer. Stilte ikke lister i 2017.

 

Stemmekrets Sneisen - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017     Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,74 - -
Arbeiderpartiet 42 31,34 62 39,74
Demokratene i Norge 0 0 0 0
Fremskrittspartiet 23 17,16 30 19,23
Helsepartiet 0 0 - -
Høyre 22 16,41 26 16,66
Kristelig Folkeparti 2 1,49 2 1,28
Kystpartiet 0 0 1 0,64
Liberalistene 1 0,74 - -
Miljøpartiet De Grønne 2 1,49 3 1,92
Partiet De Kristne 0 0 2 1,28
Pensjonistpartiet 3 2,23 1 0,64
Piratpartiet 0 0 2 1,28
Rødt 4 2,98 3 1,92
Senterpartiet 25 18,65 13 8,23
Sosialistisk Venstreparti 7 5,22 4 2,56
Venstre 2 1,49 7 4,48
Totalt antall forhåndsstemmer 134   156  

Stemmekrets Vikhammer - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall i prosent i 2013
Alliansen 2 0,15 - -
Arbeiderpartiet 443 33,11 546 38,10
Demokratene i Norge 0 0 1 0,07
Fremskrittspartiet 151 11,36 207 11,45
Helsepartiet 2 0,15 - -
Høyre 290 21,67 353 24,64
Kristelig Folkeparti 23 1,79 43 3,00
Kystpartiet 1 0,07 0 0
Liberalistene 3 0,22 - -
Miljøpartiet De Grønne 54 4,04 39 2,73
Partiet De Kristne 3 0,22 3 0,21
Pensjonistpartiet 28 2,09 12 0,84
Piratpartiet 2 0,15 5 0,34
Rødt 24 1,79 3 0,20
Senterpartiet 117 8,74 61 4,25
Sosialistisk Venstreparti 117 8,74 67 4,68
Venstre 77 5,75 93 6,49
Totale forhåndsstemmer 1338   1433  

Stemmekrets Sveberg - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,13 -  
Arbeiderpartiet 250 33,24 295 35,75
Demokratene i Norge 1 0,13 0 0
Fremskrittspartiet 89 11,84 126 15,27
Helsepartiet 5 0,66 - -
Høyre 173 23,01 203 26,60
Kristelig Folkeparti 22 2,93 22 2,66
Kystpartiet 0 0 0 0
Liberalistene 1 0,13 - -
Miljøpartiet De Grønne 20 2,66 14 1,69
Partiet De Kristne 2 0,27 2 0,24
Pensjonistpartiet 14 1,86 2 0,24
Piratpartiet 1 0,13 4 0,48
Rødt 15 1,99 6 0,72
Senterpartiet 80 10,64 53 6,42
Sosialistisk Venstreparti 42 5,59 44 5,33
Venstre 36 4,79 47 5,69
Totale forhåndsstemmer 758   825  

Stemmekrets Hommelvik - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer i 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 1 0,08 - -
Arbeiderpartiet 585 43,95 771 52,98
Demokratene i Norge 2 0,15 1 0,06
Fremskrittspartiet 189 14,18 216 14,84
Helsepartiet 1 0,08 - -
Høyre 211 15,84 216 14,84
Kristelig Folkeparti 23 1,73 33 2,26
Kystpartiet 0 0 2 0,13
Liberalistene 3 0,23 - -
Miljøpartiet De Grønne 32 2,40 33 2,26
Partiet De Kristne 1 0,08 3 0,20
Pensjonistpartiet 28 2,10 4 0,27
Piratpartiet 3 0,23 14 0,96
Rødt 18 1,35 6 0,41
Senterpartiet 111 8,34 43 3,84
Sosialistisk Venstreparti 94 7,06 57 3,91
Venstre 31 2,33 43 2,95
Totale forhåndsstemmer 1343   1455  

Stemmekrets Saksvik - foreløpig opptelling

Partiliste Antall stemmer i 2017 Antall prosent i 2017 Antall stemmer i 2013 Antall prosent i 2013
Alliansen 2 0,18 - -
Arbeiderpartiet 313 28,22 413 35,91
Demokratene i Norge 0 0 0 0
Fremskrittspartiet 138 12,44 159 13,82
Helsepartiet 0 0 - -
Høyre 320 28,85 306 26,60
Kristelig Folkeparti 29 2,61 44 3,82
Kystpartiet 0 0 0 0
Liberalistene 0 0 - -
Miljøpartiet De Grønne 38 3,43 32 2,78
Partiet De Kristne 0 0 5 0,43
Pensjonistpartiet 15 1,35 4 0,34
Piratpartiet 1 0,09 5 0,43
Rødt 33 2,98 5 0,43
Senterpartiet 66 5,95 40 3,47
Sosialistisk Venstreparti 89 8,03 48 4,17
Venstre 65 5,86 88 7,65
Totale forhåndsstemmer 1123   1149  

 

Du kan også se alle resultatene på valgresultat.no