English A A A A A
Valg Logo

Resultater fra kommunestyrevalget 2015

Her finner du resultatene fra kommunestyrevalget i Malvik 2015.
Resultatene fra grovtellingen er nå klar for alle kretsene. Fintelling vil foregå utover natten.

Forhåndsstemmer, endelig opptelling (fintelling):

Partiliste Ant. stemmer 2015 2011
Arbeiderpartiet 665 (41,5%) 726 (46,3%)
Fremskrittspartiet 159 (9,9%) 150 (9,6%)
Fokus Malvik 48 (3,0%) -
Høyre 243 (15,2%) 362 (23,1%)
Kristellig Folkeparti 38 (2,4%) 45 (2,9%)
Miljøpartiet De Grønne 94 (5,9%) 36 (2,3%)
Pensjonistpartiet 79 (4,9%) -
Senterpartiet 114 (7,1%) 66 (4,2%)
Sosialistisk Venstreparti 61 (3,8%) 90 (5,7%)
Venstre 100 (6,2%) 94 (6,0%)
Tot. forhåndsstemmer 1601 1569

 

Stemmekrets Vikhammer - Grovtelling

Partiliste Ant. stemmer 2015
Arbeiderpartiet 440 stk  (36,0%)
Fremskrittspartiet 67 stk  (5,4%)
Fokus Malvik 20 stk  (1,6%)
Høyre 231 stk  (18,9%)
Kristellig Folkeparti 29 stk  (2,3%)
Miljøpartiet De Grønne 60 stk  (4,9%)
Pensjonistpartiet 65 stk  (5,3%)
Senterpartiet 90 stk  (7,3%)
Sosialistisk Venstreparti 68 stk  (5,5%)
Venstre 134 stk  (10,9%)
Blank 16 stk 
Totale stemmer 1220

 

 

Stemmekrets Sveberg - Grovtelling

Partiliste Ant. stemmer 2015
Arbeiderpartiet 263 stk  (39,6%)
Fremskrittspartiet 58 stk  (8,7%)
Fokus Malvik 10 stk  (1,5%)
Høyre 117 stk  (17,6%)
Kristellig Folkeparti 11 stk  (1,6%)
Miljøpartiet De Grønne 26 stk  (3,9%)
Pensjonistpartiet 20 stk  (3,0%)
Senterpartiet 74 stk  (11,1%)
Sosialistisk Venstreparti 30 stk  (4,5%)
Venstre 49 stk  (7,3%)
Blank 6 stk 
Totale stemmer 664

 

 

Stemmekrets Hommelvik - Grovtelling 

Partiliste Ant. stemmer 2015
Arbeiderpartiet 662 stk  (50,3%)
Fremskrittspartiet 105 stk  (7,9%)
Fokus Malvik 94 stk  (7,1%)
Høyre 149 stk  (11,3%)
Kristellig Folkeparti 20 stk  (1,5%)
Miljøpartiet De Grønne 56 stk  (4,2%)
Pensjonistpartiet 17 stk  (1,2%)
Senterpartiet 141 stk  (10,7%)
Sosialistisk Venstreparti 42 stk  (3,1%)
Venstre 26 stk  (1,9%)
Blank 4 stk 
Totale stemmer 1.316

 

Stemmekrets Sneisen - Grovtelling

Partiliste Ant. stemmer 2015
Arbeiderpartiet 52 stk (37,7%)
Fremskrittspartiet 11 stk (8,1%)
Fokus Malvik 2 stk (1,5%)
Høyre 16 stk (11,8%)
Kristellig Folkeparti 1 stk (0,7%)
Miljøpartiet De Grønne 15 stk (11,1%)
Pensjonistpartiet 3 stk (2,2%)
Senterpartiet 24 stk (17,7%)
Sosialistisk Venstreparti 7 stk (5,1%)
Venstre 3 stk (2,2%)
Blank 1 stk (0,7%)
Totale stemmer 135

 

Stemmekrets Saksvik - Grovtelling

Partiliste Ant. stemmer 2015
Arbeiderpartiet 295 stk (29,8%)
Fremskrittspartiet 87 stk (8,8%)
Fokus Malvik 37 stk (3,7%)
Høyre 226 stk (22,8%)
Kristellig Folkeparti 34 stk (3,4%)
Miljøpartiet De Grønne 54 stk (5,4%)
Pensjonistpartiet 45 stk (4,5%)
Senterpartiet 46 stk (4,6%)
Sosialistisk Venstreparti 44 stk (4,45%)
Venstre 117 stk (11,8%)
Blank 3 stk 
Totale stemmer 988