English A A A A A
Elin Buholm og Eli Trøan, rådgivere i rådmannens stab, har hatt ansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid av undersøkelsen.

Resultater fra bruker – og pårørendeundersøkelser innen helse og velferd

Malvik kommune gjennomførte en bruker- og pårørendeundersøkelse innen helse og velferd i september og oktober 2018. Resultatene fra undersøkelsen er nå klar og samlet i en rapport.

Formålet med undersøkelsen var å få innsikt og forståelse for hvordan tjenestene i Malvik kommune vurderes av pasienter, brukere og pårørende og hvilke erfaringer de har.

Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble sendt ut til 648 personer, og vi mottok tilsammen 275 svar. Dette gir en samlet svarprosent på 42,5 %.

Resultater
Resultatene viser at vi scorer høyest på respektfull behandling, trivsel og trygghet.

Områdene som viser lavere score og som må forbedres er informasjon, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Oppfølging videre
Hver virksomhet og avdeling har fått detaljrapporter og kommentarer fra undersøkelsen som gjelder for sin tjeneste. Resultatene benyttes til lokalt forbedringsarbeid, og det legges til rette for god dialog mellom tjenesteyter og brukere for å bedre den brukeropplevde kvaliteten. Det arbeides med å gå i dybden i de ulike områdene for å analysere og se på ulike forbedringsområder og tiltak.
Neste bruker- og pårørendeundersøkelse vil bli planlagt og gjennomført i 2020.

Takk
En stor takk til brukere og pårørende som tok seg tid til å delta i bruker- og pårørendeundersøkelsen, og som har bidratt med viktig og verdifull informasjon til det videre arbeidet med kvalitetsforbedring og utvikling av våre tjenester!

 

Tekst til bilde:
Elin Buholm og Eli Trøan, rådgivere i rådmannens stab, har hatt ansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid av undersøkelsen.

Her kan du lese hele rapporten.