Valg_logo

Resultat valg 2013

Her finner du de endelige resultatene for Malvik kommune.


En totaloversikt over valgresultatet i Malvik finner du her.
I Malvik var det i år 81,4% som brukte stemmeretten sin på Stortingsvalget 2013. Dette er mere enn 3 % over landsgjennomsnittet. Ved forrige stortingsvalg i 2009 var det en fremmøteprosent i Malvik på 78,2% og et landsgjennomsnitt på 76,4%.

En detaljert oversikt over resultat ved hver valgkrets i Malvik kan du lese ved å velge krets under:

Informasjon om Sametingsvalget kan du lese her.

Du finner alt av informasjon om valgresultatet 2013 på www.valgresultat.no