Reservasjon Ytre Malvik samfunnshus

*
Informasjon om leietaker*
*

Saler*
Bruk av amfioppsett (gjelder Storsalen)*
Bruk av lys- og lydanlegg*

(klokkeslett)