Illustrasjonsbilde av penner på pult

Informasjon over valgte representanter ved Vidhaugen barnehage 2019–2020.

Representanter i FAU og SU

 

Samarbeidsutvalget (SU)

   

Mari Bjørnstad

Politiker

 

 

Lill Harriet Sandaune

Politiker (vara)

 

 

Veronica Hekkilæ

Foreldrerepresentant/Leder FAU

952 14 406

veronica_hekkilaa@yahoo.no

Johanna Gunnarsdottir

Foreldrerepresentant/Nestleder FAU

 

 

Eskil Opdal

Ansatterepresentant

 

 

Christian Sæther Gulbrandsen

Ansatterepresentant

 

 

Tove Skjei

Sekretær

73 97 32 40

tove.skjei@malvik.kommune.no