Illustrasjonsbilde av blyanter

Informasjon over valgte representanter ved Vikhammeråsen grendaskole

Representanter i FAU

Her finner du informasjon over valgte representanter i foreldrenes arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg 2020–2021.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Tore Austad - leder 

tore.austad2@gmail.com

Hanne Næss Kjøsnes - nestleder 

 

Birgitte Møller - sekretær 

 

Grethe Solberg Jonsdal   

Torunn Langlo - SU

 

Sara Leirfall - SU vara

 

Fredrik Hoholm - MKFU

 

Randi Halsan - vara MKFU

 

AU - arbeidsutvalget

 
Marte P Hatlo Andresen  
Øystein Svendsen  
Ann Charlotte K. Refsnes  
Rune Resell  
Tonje Skoglund Hermansen  
Tonje Lien Smedbråten  
Kathrine Arntsen  
Kristine Lunde