Illustrasjonsbilde av blyanter

Informasjon over valgte representanter ved Solstrand barnehage

Representanter i FAU og SU

Her finner du informasjon over valgte representanter i FAU og SU ved Solstrand barnehage 2020–2021.

Samarbeidsutvalget (SU)

Ronny Farsund

politiker

 

Inger Borseth

styrer

inger.borseth@malvik.kommune.no

Foreldrerepresentanter

 

 

Anna Hveding

 

 

Anne Marit Slette

 

 

Ansatterepresentanter

 

 

Janne Reitbakken

 

 

Marthe Beate Lutdal

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Anna Hveding

leder

 

Anne Marit Slette

nestleder

 

Vegard Ingdal Hansen

 

 

Camilla Therese N. Haugen

   

Barbro Marie Medås-Bjørnstad

   

Jeanette Brandslet

 

 

Susanne Skrede Nielsen