English A A A A A
Illustrasjonsbilde av penner på pult

Informasjon over valgte representanter ved Vidhaugen barnehage 2020–2021.

Representanter i FAU og SU

Samarbeidsutvalget (SU)

Navn

Telefon

E-post

Rolle

Mari Bjørnstad

 

 

Politiker

Tove Skjei

73 97 32 40

tove.skjei@malvik.kommune.no

Styrer

Foreldrerepresentanter

 

 

 

Veronica Hekkilæ Trondsen

952 14 406

veronica_hekkilaa@yahoo.no

Leder

Johanna Gunnarsdottir

952 87 055

gunnarsdottir@gmail.com

Nestleder

Ansattrepresentanter

 

 

 

Eskil Opdal

 

 

 

Inger-Lise Sjøvold

 

 

 

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Navn

Telefon

E-post

Gruppe

Rune Åge Frantzen

970 32568

frantzen@live.com

Rektangel

Lise Skogstad

482 34 769

lise-skogstad@hotmail.com

Rektangel

Renate Larsen Rømma

480 23 724

renatr86@gmail.com

Sirkel

Trine Eidem Engan

932 53 141

trine1987@hotmail.com

Sirkel

Johanna Gunnarsdottir

952 87 055

gunnarsdottir@gmail.com

Trapes

Olav André Hompland

901 01 168

hompland89@hotmail.com

Trapes

Veronica Hekkilæ Trondsen

952 14 406

veronica_hekkilaa@yahoo.no

Kvadrat

Ingjard Sandhei

992 24 770

ingjard@sandhei.no

Kvadrat

Cecilie Skaansar

913 84 354

cecilie.skaansar@gmail.com

Trekant

Torun Grøtte

979 55 377

torun.groette@gmail.com

Trekant