English A A A A A
Illustrasjonsbilde av penner på pult

Informasjon over valgte representanter ved Saksvik barnehage

Representanter i FAU og SU

Her finner du informasjon over valgte representanter i samarbeidsutvalget i Saksvik barnehage 2020–2021.

Samarbeidsutvalget (SU)

Navn

Telefon

E-post

Rolle

Ida Vetleseter Bøe

 

ida-vetleseter.boe@malvik.kommune.no

Politiker

Anna Stasia Schärer

 

anna-stasia.scharer@malvik.kommune.no

Politiker (vara)

Siv-Astrid K. Wikhammer

908 15 683

siv-astrid.wikhammer@malvik.kommune.no

Styrer

Anne Konstad

908 15 683

Anne.konstad@malvik.kommune.no

Referent

Foreldrerepresentanter

 

 

 

Elise Skjølberg Husdal

918 80 593

Elise.husdal@gmail.com

Leder

 

 

 

Vara

Ansattrepresentanter

 

 

 

Gro Frost Jørgensen

404 11 315

Gro-Frost.Jorgensen@malvik.kommune.no

Ansatt

Linda Presthus

995 81 316

Linda.Presthus@malvik.kommune.no

Ansatt

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Navn

Telefon

E-post

Gruppe

Kjersti Selstad Thingbø

400 49 083

Kjersti.thingbo@gmail.com

Blåbær

Linda Klett

415 67 687

Lind_um@hotmail.com

Blåbær

HildegunnSynnøve Slettvold

909 34 759

Hildegu_1@hotmail.com

Nøtteliten

Bodil Nøstvold

416 30 370

Bodil.nostvold@dnb.no

Nøtteliten

Ragnhild Ystgaard

995 15 158

Ragnhild.ystgard@malvik.kommune.no

Tyttebær

Marie Hennum

917 68 601

Marie.hennum@hotmail.com

Tyttebær

Aygun Malikova

469 47 230

aygun95@yahoo.com

Hvitveis

Kristin Waadal Hansen

924 27 443

kristin.w.hansen@gmail.com

Hvitveis

Maria Skarsaune Terzi

454 70 597

m.skarsaune.terzi@gmail.com

Røsslyng

Morten Hansen

924 30 294

Mhansen332@hotmail.com

Røsslyng

Marthe Lernes

993 99 694

marthelernes@gmail.com

Tiurtunet

Elise Skjølberg Husdal

918 80 593

Elise.husdal@gmail.com

Tiurtunet

Karianne Buer Søndenå

452 18 883

Karianne.bso@gmail.com

Knerten

Mona Rekkedal Svensson

922 50 575

monachristinesvensson@gmail.com

Knerten