English A A A A A

Illustrasjonsbilde av renere sjøbunn

Kystlinjen i Malvik kommune strekker seg fra Sjølyst i vest til Muruvik i øst, og er totalt 24 kilometer. Malvik kommune har undersøkt og kartlagt miljøtilstanden i sjøbunnen i Hommelvik og Muruvik. Undersøkelsene gir oversikt over tidligere og eventuell pågående forurensningtilførsel.

 

Aktuelt

Ytre grense kostholdsråd

Kostholdsråd - Hommelvikbukta

Etter undersøkelser av tilstanden til blåskjell i Hommelvikbukta har Malvik kommune mottatt nytt kostholdsråd fra Mattilsynet.

Prøvetaking_sjøen_Muruvik (15)

Undersøkelser - renere sjøbunn Hommelvik - Muruvik

Malvik kommune undersøker miljøtilstanden i sjøbunnen i Hommelvik og Muruvik for å kartlegge tidligere og eventuell pågående forurensningstilførsel. I uke 26 gjennomførte COWI AS feltarbeid på oppdrag fra Malvik kommune.