English A A A A A
Status 29. juni  2020

Rehabilitering av Stavsjødammene

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunen i gang å rehabilitere deler av damanlegget ved Stavsjøen. På denne siden skal vi gi oppdatert informasjon om prosjektet.

Dammene er revet

Vi har startet riving av dammene og sidedam 1 er nå historie. Vi har rensket og spylt fjellet og skal snart bore inn bolter før vi starter med forskaling og armering. Hoveddammen vil bli ferdig revet i løpet av uke 28.

Vi anerkjenner at dette er et meget viktig område for friluftsliv og rekreasjon. Vi har derfor etablert en midlertidig løsning slik at man fortsatt kan gå en sammenhengende runde rundt den flotte innsjøen vår. Den midlertidige stien er litt mindre tilrettelagt og fremkommelig, men gjør ferdsel mulig. Det er skiltet en ny løype langs eksisterende stier som ender i en liten bru over et smalt sund i sjøen. Man har da et godt overblikk over dammen og arbeidene som foregår, for de som er interesserte. Men av sikkerhetsmessige årsaker ber vi om at man holder avstand til anlegget. 

Når arbeidene er ferdigstilt vil det igjen være mulig å gå over dammen.

Kartet viser omtrentlig plassering av brua. Det er en rekke alternative stier til brua.

Kart over midlertidig gangforbindelse.PNG