English A A A A A
Ferdig dam

Rehabilitering av Stavsjødammene

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunen i gang å rehabilitere deler av damanlegget ved Stavsjøen. På denne siden skal vi gi oppdatert informasjon om prosjektet.

Anlegget er nå åpen for ferdsel

Gangbrua er nå åpen og anlegget er åpent for allmenn ferdsel. Entreprenøren har fjernet riggen og det som nå gjenstår er i hovedak å få ryddet og dandert terrenget nestrøms hoveddammen, samt noen tekniske aktiviteter. Ettersom det er så kaldt og telen har satt inn må dette gjøres til våren. Vi skal også montere skilt og merkinger rundt damanlegget.

Oppfylling

Det er noen småting som mangler før vi kan starte oppfylling av magasinet. Dette er aktiviteter vil ikke har kunnet utføre på grunn av frost, men vi håper at temperaturene fremover holder seg slik at vi snart kan få utført det siste. Da kan vi redusere avløpet slik av vannstanden stiger. Ettersom det er krav om minstevannsføring i Sollielva kan vi ikke stenge luka helt og hastigeheten på oppfyllingen vil være veldig avhengig av tilsiget.

Ferdig dam 2.jpg

Ferdig dam 2