English A A A A A
Bilde Sidedam 01

Rehabilitering av Stavsjødammene

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunen i gang å rehabilitere deler av damanlegget ved Stavsjøen. På denne siden skal vi gi oppdatert informasjon om prosjektet.

Første støp er gjennomført

Både Hoveddammen og sidedam 1 er nå revet. Vi har rensket og spylt fjellet. Demingene skal støpes seksjonsvis og vi har nå støpt ferdig sidedam 1 og som vi kan se på bildet så begynner demningen å ta form. Arbeidet som pågår nå er forskaling og armering av hoveddammen og uke 41 skal vi støpe de første sekjonene.

Vi anerkjenner at dette er et meget viktig område for friluftsliv og rekreasjon. Vi har derfor etablert en midlertidig løsning slik at man fortsatt kan gå en sammenhengende runde rundt den flotte innsjøen vår. Den midlertidige stien er litt mindre tilrettelagt og fremkommelig, men gjør ferdsel mulig. Det er skiltet en ny løype langs eksisterende stier som ender i en liten bru over et smalt sund i sjøen. Man har da et godt overblikk over dammen og arbeidene som foregår, for de som er interesserte. Men av sikkerhetsmessige årsaker ber vi om at man holder avstand til anlegget. 

Når arbeidene er ferdigstilt vil det igjen være mulig å gå over dammen.

Kartet viser omtrentlig plassering av brua. Det er en rekke alternative stier til brua.

Kart over midlertidig gangforbindelse.PNG