English A A A A A
Ferdig dam

Rehabilitering av Stavsjødammene

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunen i gang å rehabilitere deler av damanlegget ved Stavsjøen. På denne siden skal vi gi oppdatert informasjon om prosjektet.

Damene er ferdige

Endelig er damene ferdige og vi kan se hvordan resultatet ble. Entreprenøren har fjernet riggen og det som nå gjenstår er i hovedak å få ryddet og dandert terrenget nestrøms hoveddammen, men ettersom det er så kaldt og telen har satt inn må dette gjøres til våren. Vi skal også montere skilt og merkinger rundt damanlegget. Vi kan i prinsippet starte oppfylling av magasinet, men ettersom det er krav om minstevannsføring i Sollielva kan vi ikke stenge luka helt. På grunn av kulden og det tørre været er tilsiget meget lite og det vil ta noe tid å gjenopprette vannstanden, helt avhenig av tilsiget i tiden som kommer.

Snart vil det igjen være mulig å gå over dammen.

Ferdig dam 2.jpg

Ferdig dam 2