English A A A A A
Damanlegget ved Stavsjøen skal rehabiliteres i løpet av året.

Rehabilitering av damanlegget ved Stavsjøen

Malvik kommune er i gang med å planlegge rehabiliteringsarbeid ved Stavsjøen på Sveberg. Deler av damanlegget er gammelt, og mangler tilstrekkelig sikkerhet.

Arbeidet starter i 2020, og ventes å avsluttes i løpet av året. Det er hoveddammen og en mindre terskel som ligger nærmest vannrenseanlegget, som skal rives og oppføres på nytt. Hoveddammen har flomløpet, og er en murdam av eldre dato.

Hvorfor må dammene rehabiliteres?

Det er usikkert om dammene tåler en situasjon med stor flom, på en tilfredsstillende måte. Manglene på dammene er i hovedsak at de ikke har god nok konstruktiv sikkerhet, og at flomløpet og bunntappeluka har for dårlig kapasitet.

Hvilket arbeid er det som skal utføres?

Det er utarbeidet en teksnisk plan for arbeidene som skal godkjennes av NVE før oppstart. Det blir også gjennomført en prosess hvor politikerne skal godkjenne prosjektet. Sjøen blir tappet ned omlag fem meter fra dagens vannspeil. Det vil fortsatt være vann i store deler av sjøen, men selve damkonstruksjonene vil være tørrlagte. På denne måte kan de eksisterende dammene rives.

Damanlegget ved Stavsjøen skal forbedres.

Etter at dammene er revet, blir det oppført nye massive betongdammer. Flomløpet blir passert i samme område som tidligere, og blir tolv meter langt, mot fire meter tidligere.

Underveis gir prosjektet reduserte rekreasjonsmuligheter i og rundt Stavsjøen i 2020. Hele den nordlige delen av dammen, kalt Karusdammen, blir tørrlagt. Dette er den delen av dammen hvor det er oppført brygge og gapahuk. Derfor blir det begrensede muligheter til å bade i Stavsjøen denne sommeren.

Deler av sjøbunnen blir synlig under arbeidet, noe som tydelig vil vises.

Hvor er anleggsområdet?

Anleggsområdet blir fra renseanlegget, og opp til de to dammene som skal rehabiliteres. Adkomstvei går via Halstad går, blir benyttet til anleggstrafikk. I forbindelse med riving av de eksisterende dammene, blir dagens gangsti over dammen brutt. Vi ser på muligheten for å etablere en midlertidig sti rundt anleggsområdet, men det vil sannsynligvis bli perioder der det ikke er mulig å gå en sammenhengende runde rundt sjøen.