201905 ingress

Reguleringsplan for Vikhammer skoleområde er vedtatt

Detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde ble sluttbehandlet i kommunestyret 7. desember 2020. Plandokumentene kan du se her.

Området ligger i Vikhammer sentrum. Planområdet er blant annet regulert til undervisning og idrettsformål. PlanID 201905.

Dokumenter

 

Hvem kan klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i, eller har rettslig klageinteresse i saken. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen må være skriftlig og nevne vedtaket det klages over. Klagen sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller som e-post til postmottak@malvik.kommune.no  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av planen, må sendes til Malvik kommune innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicetorget eller kontaktperson Anne Guri Ratvik på e-post anne-guri.ratvik@malvik.kommune.no