English A A A A A
E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense - vedtak og saksdokumenter

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Stjørdal grense, PlanID 201803 ble vedtatt av kommunestyret 29. juni og kunngjort 21. august 2020. Her finner du alle plandokumenter og vedlegg. 

Hensikten med planen

Planen er en endring av reguleringsplan 201307 E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Væretunnelen - Helltunnelen (vedtatt 20. juni 2016). Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 km/t på strekningen Væretunnelen - Helltunnelen. I gjeldende reguleringsplan er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 km/t. Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerhet ved høyere fart. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak. Rigg- og anleggsområder tilpasses de øvrige endringer. (Utdrag fra planbeskrivelsen).

Se her for kartløsning med forslag til nye E6.

Se her for spørsmål fra politiske partier og rådmannens svar.

Trafikkomlegging og vegalternativer Hommelvik

Høringsuttalelser etter offentlig ettersyn

Høringsuttalelse fra ARC arkitekter/Ronæss Utvikling AS, mottatt 10.12.2019, ble lagt til i oversikten 31.01.2020.

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen ble lagt til i oversikten 03.02.2020.

Offentlige instanser

Uttalelse med innsigelse - samordnet fra Fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen - 02.01.2020

Uttalelse med innsigelse - Statens vegvesen - 20.12.2019

Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune - 20.12.2019

Uttalelse - Trondheim kommune - 20.12.2019

Uttalelse - Trøndelag politidistrikt - 20.12.2019

Uttalelse - Trondheimsregionens friluftsråd - 19.12.2019

Uttalelse - ATB - 18.12.2019

Uttalelse - Mattilsynet - 12.12.2019

Uttalelse - Avinor - 12.12.2019

Uttalelse - Bane Nor - 5.12.2019

Uttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning - 28.11.2019

Uttalelse - Trøndelag brann og redningstjeneste - 25.11.2019

 

Andre

Uttalelse - Frank Bjørkli - 22.12.2019

Uttalelse - Naturvernforbundet i TR - 20.12.2019

Uttalelse - ST1 AS - 19.12.2019

Uttalelse - Jan Arne Fagertun og Randi Leistad - 16.12.2019

Uttalelse - Næringsforeningen i Trondheimsregionen - 15.12.2019 (lagt til i oversikten 03.02.2020)

Uttalelse - Karl Erik Lium - 15.12.2019

Uttalelse - Senterpartiet Malvik - 15.12.2019

Uttalelse - Advokat Svarva AS for Harald Kringhaug - 15.12.2019

Uttalelse - Advokat Svarva AS for Jan Steinar Fossen - 15.12.2019

Uttalelse - Newsec Basale AS - 15.12.2019

Uttalelse - Per Edvard Leistad - 15.12.2019

Uttalelse - Hanne Fredrikke og Espen Leistad - 15.12.2019

Uttalelse - Malvik skogeierlag - 15.12.2019

Uttalelse - Paul Vikhammer - 15.12.2019

Uttalelse - Berit Vikhammer - 15.12.2019

Uttalelse - Jon Helge Slettbakk Ramstad og Shin Yee Chan - 15.12.2019

Uttalelse - Nea-Nidelva vannområde  - 15.12.2019

Uttalelse - Heidi Brøseth - 15.12.2019

Uttalelse - Lars Petter Parkvoll Larsen - 15.12.2019

Uttalelse - Karlslyst gård - 15.12.2019

Uttalelse - Tonje Myrabakk - 15.12.2019

Uttalelse - Rita Husby - 15.12.2019

Uttalelse - Inge Rudolf Brøseth - 15.12. 2019

Uttalelse - Odd Fossen - 15.12.2019

Uttalelse - Kim Fossum - 15.12.2019

Uttalelse - Malvik Miljøpartiet de grønne - 15.12.2019

Uttalelse - Homla elveierlag - 15.12.2019

Uttalelse - Norsk landbruksrådgivning Trøndelag - 15.12.2019

Uttalelse - Jon Harald Eidem 15.12.2019

Uttalelse - Halstad gård v/Jens Nicolai Jenssen - 15.12.2019

Uttalelse - Svedalsvegen veglag - 15.12.2019

Uttalelse - Svedalsvegen veglag - 01.11.19

Uttalelse - Olav Bjørnstad - 15.12.2019

Uttalelse - Rolf Brovold - 15.12.2019

Uttalelse - Øyvind Haagenstad - 15.12.2019

Uttalelse - Ingolf og Jorid Haagenstad - 14.12.2019

Uttalelse - Forbordgrenda vel - 14.12.2019

Uttalelse - Torbjørn Sæterhaug - 14.12.2019

Uttalelse - Grunneiere og huseiere Forbordvegen 186 - 196 - 14.12.2019

Uttalelse - Brødrene Bjerkli AS - 14.12.2019

Uttalelse - Sveberg velforening - 14.12.2019

Uttalelse - Malvik bonde- og småbrukerlag - 14.12.2019

Uttalelse - Terje Bremnes Granmo - 14.12.2019

Uttalelse - Harald Svedal Stav - 13.12.2019

Uttalelse - Trine Karlsen - 13.12.2019

Uttalelse - Hommelvik arbeiderlag - 13.12.2019

Uttalelse - Grunneiere i Bjørnstad Leistadgrenda 13.12.2019

Uttalelse - Andreas Halen - 13.12.2019

Uttalelse - Malvik jeger- og fiskeforening - 13.12.2019

Uttalelse - Revdalsvegen vegforening - 12.12.2019

Uttalelse - Kristian og Mia Havstein - 11.12.2019

Uttalelse - Tove Malvik - 11.12.2019

Uttalelse - Mary og Bjarne Hammer - 11.12.2019

Uttalelse - Toralv Spets - 11.12.2019

Uttalelse - Stein Tore Nybrodahl - 11.12.2019

Uttalelse - ARC arkitekter AS for Ronæss Utvikling AS - 10.12.2019 (lagt til i oversikten 31.01.2020)

Uttalelse - Laila og Tor Ole Skarsvaag - 10.12.2019

Uttalelse - Jan Ketil Torgersen - 10.12.2019

Uttalelse - Nessbakkan velforening - 8.12.2019

Uttalelse - Korntrøberget barnehage - 05.12.2019

Uttalelse - Kåre Sandmark - 05.12.2019

Uttalelse - Eduard Melmann 04.12.2019

Uttalelse - Beboere i Storbergvegen - 30.11.2019

Uttalelse - Meraker Bruk - 29.11.2019

Uttalelse - Meraker Bruk 2 - 29.11.2019

Uttalelse - Daniel Johansson - 26.11.2019

Uttalelse - Adolf Øiens fond - 25.11.2019

Uttalelse - NorInvest AS - 18.11.2019

Uttalelse - Roar Ansnes 17.11.2019

Uttalelse - Per Arne Midtsand - 13.11.2019

Uttalelse - Tormod Hofstad - 13.11.2019

Uttalelse - Jan Ove Stav - 12.11.2019

Uttalelse - Faro AS - 09.11.2019

Uttalelse - Morgen Skogly - 8.11.2019

Uttalelse - Jens G Haugen Dragsnes - 8.11.2019

Uttalelse - Una Dahlen Kvalvaag - 08.11.2019

Uttalelse - Steinar Vordal - 07.11.2019

Uttalelse - Maja Rivas Pedersen - 07.11.2019

Uttalelse - Viktor Lundberg - 07.11.2019

Uttalelse - NTB Autosenteret AS - 07.11.2019

Uttalelse - Wahl Eiendom AS - 04.11.2019

Uttalelse - Malvik fryselager - 04.11.2019

Uttalelse - Daniel Wiesenberg - 01.11.2019

Uttalelse - Roger Gundersen - 01.11.2019

Uttalelse - Asbjørn Gustav Forslund - 01.11.2019

Uttalelse - West Coast Invest AS - 10.10.2019

Uttalelse - Jon Helge Ramstad - 10.09.2019

Presentasjon fra informasjonsmøter

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire åpne informasjonsmøter på Vikhammer og i Hommelvik 6, 7, 13. og 14. november 2019. Presentasjonen fra møtene kan du se her

Dokumenter utgått/erstattet

Planbestemmelser, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 11.05.2020 )

Planbeskrivelse, kortversjon, 14.10.2019 

Planbeskrivelse, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 07.05.2020 )

Plankart, samlet, revidert 15.10.2019 (erstattet av ny revidert  07.05.2020)

Arealregnskap, foreløpig 04.09.2019 (erstattet av ny revidert 06.05.2020)

Landskapssnitt og planskisse Høybybekken, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 08.05.2020)

Oversiktstegninger, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 08.05.2020)

Plan- og profiltegninger, 10.09.2019 (erstattet av ny versjon 08.05.2020)

Lengdeprofil, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 08.05.2020)

Plan kryss, revidert 10.09.2019 (erstattet av ny revidert 08.05.2020)

Konsekvensutredning Hommelvik, revidert 04.09.2019 (erstattet av ny versjon revidert 28.04.2020)

Sammenstilling av konsekvenser, revidert 04.09.2019 (ersattet av ny versjon revidert 28.04.2020)

Vurdering av bekkekrysninger og tilhørende konsekvenser, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 28.04.2020)

Støyberegninger, 04.09.2019 (erstattet av ny versjon revidert 28.04.2020)

Lokal luftkvalitet Malvik, 21.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 02.04.2020)

Overvåkningsrapport akvatisk økologi, 14.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 30.04.2020)

Overvåkningsrapport vannkvalitet ferskvann Malvik, 21.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 04.05.2020)

Ingeniørgeologisk vurdering: Tunnelalternativ eller dagsonealternativ gjennom Hommelvik, 11.10.2019. (erstattet av ny versjon revidert 14.04.2020)

Ingeniørgeologisk rapport Helltunnelen, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 1.04.2020)

Ingeniørgeologisk rapport dagsone Væretunnelen - Stavsjøfjelltunnelen, 21.06.2019 (erstattet av ny versjon 21.04.2020)

Geoteknisk vurderingsrapport Væretunnelen - Reitankrysset, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon 08.05.2020)

       Vedlegg A - F, Væretunnelen - Reitankrysset, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon 08.05.2020)

       Vedlegg G - K, Væretunnelen - Reitankrysset, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon 08.05.2020)

Geoteknisk vurderingsrapport Reitankrysset - Stavsjøfjelltunnelen, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 18.04.2020)

Vedlegg A - F, Reitankrysset - Stavsjøfjelltunnelen, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 18.04.2020)

Geoteknisk vurderingsrapport Stavsjøfjelltunnelen - Helltunnelen, 28.06.2019 (erstattet av ny versjon revidert 18.04.2020)

        Vedlegg A - F, Stavsjøfjelltunnelen - Helltunnelen, 18.04.2020 (erstattet av ny versjon revidert 18.04.2020)

VA-notat for reguleringsplan Malvik, 28.06.2019  (erstattet av ny versjon revidert 08.05.2020)