English A A A A A
E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag og høringsdokumenter

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 er nå lagt ut på høring. Har du innspill til reguleringsplanen kan du sende dette til kommunen innen 15. desember 2019

Hensikten med planen

Planen er en endring av reguleringsplan 201307 E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Væretunnelen - Helltunnelen (vedtatt 20. juni 2016). Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 km/t på strekningen Væretunnelen - Helltunnelen. I gjeldende reguleringsplan er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 km/t. Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerhet ved høyere fart. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak. Rigg- og anleggsområder tilpasses de øvrige endringer. (Utdrag fra planbeskrivelsen).

Se her for kartløsning med forslag til nye E6.

Har du innspill til planforslaget eller vil du benytte deg av Nye veier sine åpne kontordager?

Se her for mer informasjon. Frist for å komme med innspill er 15. desember 2019.

 

Presentasjon fra informasjonsmøter

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire åpne informasjonsmøter på Vikhammer og i Hommelvik 6, 7, 13. og 14. november 2019. Presentasjonen fra møtene kan du se her

Tips en venn Skriv ut