Reglement

 1. Elevopptak etter elektronisk søknad. Innmeldingen er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding eller permisjonssøknad er mottatt.
   
 2. Malvik kommunale kulturskole gjennomfører re-registrering i SpeedAdmin for alle elever hvert skoleår. Eleven må forsikre seg at en mottar svar fra kulturskolen ved utmelding og permisjon.
   
 3. Frist for utmelding og permisjonssøknad er 10.august for høstsemesteret, og 10.desember for vårsemesteret.
   
 4. Hovedopptak til kulturskolen gjennomføres i juni, ellers løpende opptak.    Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi beskjed innen 1.august.
   
 5. Ved for sen (eller manglende) skriftlig utmelding eller permisjonssøknad vil skolen kreve full elevkontingent.
   
 6. Tap av plass: Dersom elevkontingenten ikke blir betalt, kan eleven miste rett til tilbudet ved kulturskolen.  Skoleplass tildeles ikke når søkeren står til rest med betaling fra tildligere år.  Stort ugyldig fravær vil også kunne medføre tap av plass.

 

Vi gjør oppmerksom på at elevkontingent faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purring-og innkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut