Nygaardsvollsalen

Interkommunalt samarbeid i fokus

Regionens utvikling drøftet på Bruket

Malvik kommunes posisjon i det interkommunale samarbeidet ble drøftet på Bruket, der ordfører Ingrid Aune (Ap), rådmann Carl-Jakob Midttun og næringssjef Ole Kristian Iversen representerte kommunen.

- Trondheimsregionen har en variert og mangfoldig næringsstruktur, så også Malvik. Før har man kanskje ikke sett verdien av dette, men med lavere oljepris, og et samfunn i omstilling gjør det nå at vi har flere bein å stå på inn i framtida, sier Aune.

I tillegg til alle ordførere, rådmenn og opposisjonsledere fra Trondeimsregionens 10 kommuner deltok også Trondheim havn, Fylkesmannen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen samt representanter fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Aune påpeker at Malvik er et attraktivt område for både etableringer av bedrifter og en populær kommune for tilflyttere.

- I mitt innlegg synliggjorde jeg hvorfor gode bomiljø skoler, barnehager og eldreomsorg gjør at vi tiltrekker oss attraktiv arbeidskraft og gründervirksomhet. I fjor opplevde vi 100 nyetableringer i Malvik kommune.

Interkommunal arealplan og samlingen av de to trøndelagsfylkene ble diskutert og hva betyr Innovasjon Norge for utviklingen kommunalt og interkommunalt?

- For Malvik er det bra at vi får et nytt stor-Trøndelag, særlig fordi vi ligger midt på grensa mellom dagens to fylker. Samtidig er vi opptatt av at vi må styrke og bygge videre på drivkraften og vekstkraften som ligger i Trondheimsregionen, og dette vil være viktig for å trekke arbeidskraft og bedrifter til hele Trøndelag, sier Aune.