English A A A A A

5. Refusjonssaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 1,2 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til plan og bygningslovens (pbl.) § 18, men skal ikke overstige 197 250 kroner.
 
En foreløpig gebyravregning gjøres på grunnlag av godkjent pristilbud for utføring av tiltaket og som skal være innbetalt før refusjonssaken igangsettes.
 
Restbetalingen må være betalt før saken fremmes etter pbl. § 18 til kommunens administrasjon.