Forside på PowerPoint-presentasjon fra SMISIO

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag (SMISIO) var på besøk

Referat fra foreldremøte 09.05.17

Her finner du referatet fra foreldremøte om overgrep.

"Seksuelle overgrep hos barn i barnehagealder" var tema da SMISIO holdt foredrag i kantina på rådhuset.

Her kan du se hele presentasjonen.