English A A A A A
Hunt

Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - HUNT

Nedenfor finner du en oversikt over de  tre første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Disse tre rapportene omhandler:

 1. helsestatistikk for ungdommer etter datainnsamlingen i Ung‐HUNT i tidligere Nord‐Trøndelag. Rapporten gir ikke et fullstendig bilde, men tar for seg tre viktige temaer: selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd. Den peker på enkelte endringer blant ungdom fra 1990‐årene og fram til i dag.
  Les rapport her
   
 2. oppsummering av to viktige overordnede helsemål, dvs. folks oppfatning av sin egen helse samt spørsmål om langvarig begrensende sykdom. Denne rapporten presenterer tall fra hele Trøndelag fylke.
  Les rapprt her
   
 3. den tredje rapporten ble utgitt sommeren 2019 som innspill til å sette folkehelse og samfunnsmedisinske prioriteringer på dagsorden i de politiske partiene, kommunene og i fylkeskommunen før valget høsten 2019.
  Les rapport her