English A A A A A
Barn hvisker og snakker sammen

Her kan du lese rapporten fra Nea-regionens språkprosjekt

Rapport språkprosjekt Nea-regionen 2014–2017

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i hverdagen.

Hvordan jobber personalet med bevisstjøring av språket i samtale med barna? Her kan du lese hele rapporten fra språkprosjektet.