English A A A A A

Rapport over elgstatistikk i Malvik

Elgjegere i kommunen har i flere år levert rapporter om sett og felt elg.

Sett elg Malvik

 Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand og utvikling i en elgbestand samt konsekvensen av ulike avskytningsstrategier. I denne rapporten presenteres sett elg-data sammen med offisiell jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter fra 1996 - 2010.

Uten denne innrapporteringen ville det vært vanskelig for kommunen å få til en forsvarlig forvaltning av elgstammen i kommunen.

 Denne rapporten kan du se ved å klikke HER