English A A A A A

Rammer og retningslinjer

Dokumentet med rammer og retningslinjer vil danne grunnlaget for alle takseringer i perioden 2020-2030. Det offentliggjøres i forbindelse med offentlig ettersyn, og vil være offentlig tilgjengelig fra 28.02.20.

Lovverket, høyesterettspraksis, uttaler fra finansdepartementet og praksis bestemmer de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til loven om eiendomsskatt.

Her finner du "Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Malvik kommune".