English A A A A A
Malvik rådhus

Rådmannen fremmer forslag til tiltakspakke på 30 millioner kroner

Både innbyggere og lokalt næringsliv merker konsekvensene av koronakrisen. Nå fremmer rådmannen i Malvik forslag om en lokal tiltakspakke på 30 millioner kroner. 

Fredag er det ventet at regjeringen vil presentere nasjonale tiltak for et kriserammet næringsliv som nå sliter med konsekvensene av koronakrisen. 

Svarer på utfordring 

Både Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO har utfordret kommunene til å ta grep for å sikre aktivitet og arbeidsplasser rundt om i landet. 

Denne utfordringen svarer nå rådmannen i Malvik på. 

- Den kommunale verktøykassen er selvsagt nokså begrenset i forhold til de enorme konsekvensene denne nasjonale krisen har. Så de virkelig store pengene til små og mellomstore bedrifter som nå må holde dørene stengt, må staten komme med. Men også vi i kommunene må gjøre det vi kan innenfor vårt mandat og ansvarsområde, slik at både næringsliv og innbyggere kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, sier rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun. 

Prioriterer E6 

Malvik kommune har siden starten på den nasjonale krisen lagt stor vekt på å holde hjulene i gang og opprettholde tjenesteproduksjonen i størst mulig grad. 

- Det innebærer blant annet at alle saksbehandlere jobber fra hjemmekontor og benytter digitale løsninger for dialog og samhandling med hverandre og omverden. Vi har ingen intensjon om å bremse fremdrift for de plansaker som er under produksjon. Når det gjelder reguleringsplanen for ny E6 spesielt, har Malvik kommune hatt høy prioritet for denne siden lenge før koronakrisen nådde Norge. Det fortsetter vi med, med uforminsket styrke, fastslår rådmannen. 

10-punktsliste 

I dag legger rådmannen fram en 10-punktsliste med lokale tiltak som beløper seg til anslagsvis 30 millioner kroner. Rådmannen vil fremme forslagene til politisk behandling allerede i april. 

- Vi har jobbet hardt med å få på plass denne lista og lagt vekt på å finne tiltak som vil lette den økonomiske belastningen for kommunens næringsliv og innbyggere. Samtidig er det en svært viktig balansegang å finne tiltak som gir god effekt, men som samtidig ikke fører til varig svekkelse av kommunens økonomiske bæreevne og likviditet, sier Midttun.  

- Derfor er det grunnleggende nå at staten tar ansvar og kompenserer kommunene for de ekstraordinære utgiftene og inntektstapet denne krisen utløser, understreker rådmannen. 

30 millioner kroner 

Rådmannen vektlegger at det er godt arbeid med kostnadskontroll og økonomisk edruelighet over tid som har lagt grunnlaget for at Malvik kommune i dag har en sunn økonomi.  

- Det er nettopp derfor vi nå står forholdsvis godt rustet til å takle uønskede hendelser som dette, i hvert fall på kort sikt, sier Midttun.

Dette er tiltakene rådmannen nå foreslår: 

Tiltak: 

Beregnet økonomisk effekt: 

 

  1. Halvere vanngebyret i 2. termin. 

Samlet 8,3 millioner kroner 

 

  1. Halvere avløpsgebyret i 2. termin. 

 

  1. Framskynde årets vedlikehold av kommunale bygg. 

1 millioner kroner 

 

  1. Framskynde vedlikehold fra 2021 til 2020. 

5-6 millioner kroner 

 

  1. Bruke budsjettert overskudd til tiltak (tilskudd og aktiviteter) det ikke er mulig å lånefinansiere. 

8 millioner kroner

 

  1. Forsere investeringsprosjekter. 

1-2 millioner kroner 

 

  1. Ingen faktura for egenbetaling av SFO og barnehage i april. 

3,7 millioner kroner 

 

  1. Betale eksterne fakturaer fra næringslivet omgående fremfor på forfallsdato. 

Samlet 0,1-0,5 millioner kroner 

 

 

  1. Tilby betalingsutsettelse for eiendomsskatt for 1. termin til alle med økonomiske utfordringer. 

 

  1. Sørge for at igangsatte planprosesser og andre saker ikke bremses opp, men holde hjulene i gang. Herunder også ny reguleringsplan for E6. 

 

Sum alle tiltak for næringsliv og innbyggere: 

28,1-31,5 millioner kroner 

 

  

Betydelig beløp 

Rådmannen planlegger å presentere tiltakspakken i detalj i en egen sak for politikerne i Malvik i april.

- Administrasjonen vil jobbe videre med å belyse konsekvensene av disse tiltakene og presentere dette for politisk behandling i april. For en kommune på Malviks størrelse betyr en tiltakspakke av dette omfanget et betydelig beløp, sier rådmann Carl-Jakob Midttun. 

 

 

For spørsmål, ta kontakt med rådmann Carl-Jakob Midttun, mobil: 976 36 633