English A A A A A

Rådgiver læringsmiljø

Rådgiver læringsmiljø skal bidra til at barnehagebarn og grunnskoleelever får ivaretatt sin rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring.

Rådgiveren kan:

- gi råd, støtte og veiledning til elever og foresatte 

- veilede og bistå i å løse utfordringer i det psykososiale miljøet 

- være en drøftingspartner og veileder for ansatte 

- bidra i drøftinger, kurs, temakvelder, foreldremøter med mer

Råd og veiledning er et lavterskeltilbud, og det er uforpliktende å ta kontakt. Rådgiver har taushetsplikt, og eventuelle tiltak og tverrfaglig samarbeid skjer i samråd med den som tar kontakt.

Arbeidet er forankret i barnehageloven §41-43 og opplæringsloven §9A.  

Kontaktinformasjon

Helle Garberg Rånes, rådgiver læringsmiljø
Telefon: 468 08 240
E-post: helle.ranes@malvik.kommune.no
Kontorsted: Øyavegen 19, 7550 Hommelvik