English A A A A A
happy little girls hugging and talking outdoors

Råd fra helsestasjonen

I disse dager opplever vi alle en annerledes hverdag, enn hva vi er vant til. Her har du noen råd fra helsestasjonen.

Rådene er basert på fire prinsipp som bygger på foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P).

Større

Råd fra helsestasjonen - artikkelbilde.pngFor å skape sammenheng i hverdagen

  • Lag en dagsplan. Sikre samarbeidet i familien først, slik at voksne, barn og ungdom får gjort sine oppgaver.
  • Hold på rutiner, for å sikre nok hvile og søvn.
  • Lek sammen, gjerne samarbeidsleker.
  • Frisk luft og aktivitet til faste tider hver dag. Gå gjerne en tur sammen eller alene, så får tankene også litt fri.
  • Følg nasjonale retningslinjer, for å forhindre smitte, og sett grenser for barnet og ungdommen med tanke på retningslinjer.
    - se helsenorge.no og fhi.no.

 

 

God

Forståelse og vær raus for det barnet ditt mener og viser av følelser. Vis at du er nysgjerrig og har forståelse for det barnet formidler, også gjennom stemmebruk og kroppsspråk. Gjennom å være en god voksen skaper en tillit som fremmer samarbeid.

Klokere

 

Erfaringer og kunnskap gjør oss rustet til å ta kloke avgjørelser basert på nasjonale råd. Se derfor an situasjonen og vurder hva som er det beste valget for barna dine, på kort og lang sikt.

Ved å begrense treffpunktene til å nesten kun gjelde digitalt, kan det være sårbart for de som kjenner seg utenfor. Vær en trygg, klok voksen og inviter barnet ditt til samtale om nettvett og inkludering.

Vi har overveldende tilgang på informasjon gjennom sosiale medier og tv, bruk rollen din som voksen og begrens inntrykkene for barn og unge.

Sterkere

Prøv å være følelsesmessig sterkere enn barna/ungdommene våre. Det er lett å bli overveldet, bli bekymret, redd, frustrert, engstelig. For å kunne hjelpe barna med deres reaksjoner og følelser bør vi kontrollere egne. Når barna blir usikre må vi være sterke, når de blir lei seg må vi trygge. En av de vanskeligste foreldreoppgavene vi har. Vi har forståelse for at situasjonen vi står i, nettopp gjør dette ekstra vanskelig. Husk at en løsning med å ta avstand fra det hele, for eksempel gjennom alkohol, ikke vil gjøre deg mer tilgjengelig eller trygg for barna dine.

 

Som foresatte har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Om vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi et godt utgangspunkt for å bli gode voksne.

I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke forholdet til barnet ditt. Og du, vær raus og god med deg selv i denne tida. Pust godt med magen.

Hjelpetelefon

Mental helse hjelpetelefon, 116 123, tast 2 (foreldresupport)