English A A A A A

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten består av to psykologspesialister som har arbeidsoppgaver knyttet til arbeid rundt barn og unges psykiske helse i kommunen. Kommunen mottar for tiden statlige opptrappingsmidler for å kunne gi et tilbud om psykologbistand til unge voksne. Dette inkluderer en 20% stilling ved skolehelsetjenesten ved Malvik videregående skole. Målgruppen for psykologene rommer derfor både barn og voksne. Psykologene er en del av kommunens satsning på tidlig innsats og forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge.

 

Psykologenes arbeidsoppgaver er blant annet å tilby:

  • Samtalebehandling til barn, ungdom og unge voksne med lettere psykiske vansker.
  • Veiledning til andre ansatte i kommunen som jobber med barn , ungdom og voksne med psykiske vansker og rus.
  • Deltakelse i lokalt folkehelsearbeid.
  • Eventuelle gruppetilbud knyttet til barn og voksne.

 

I tillegg deltar psykologene i:

  • Kommunalt kriseteam.
  • Tverrfaglige møtearenaer med kommunale og regionale samarbeidspartnere.
  • Barne- og familietjenestens interne team.

Henvisning av barn og unge til psykologene skal gå via PPT, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten eller fastlege i Malvik kommune. På Malvik videregående kan elevene selv ta kontakt med psykolog.

 

Kontaktinformasjon:

Psykologspesialist Anne-Grethe Kant
Tlf.nr.: 90471495
Epost: Anne-Grethe.Kant@malvik.kommune.no  

Psykologspesialist Mirjam Espevik
Tlf.nr.: 91123875
Epost: Mirjam.Espevik@malvik.kommune.no