Psykologtilbud til unge voksne

Psykologene tilsatt i Tiltaksenheten, Barne- og familietjenesten, skal nå gi et tilbud om bistand til unge voksne. Tilbudet gis i samarbeid med virksomhet psykisk helsetjeneste og rus.

Tiltaksenheten i Barne- og familietjenesten har ansatt to nye psykologer. Anita Veimo, psykologspesialist, går inn i den eksisterende faste stillingen. Mirjam Espevik, psykolog, er tilsatt i en midlertidig stilling delvis finansiert med statlige opptrappingsmidler. Disse midlene forutsetter at deler av psykologkapasiteten i Tiltaksenheten benyttes til å gi tilbud om behandling til unge voksne. Barne- og familietjenesten skal gjennom samarbeid med Rus- og rehabiliteringstjenesten i kommunen sørge for at denne målgruppen også nås.

Les mer om psykologtilbudet til barn, ungdom og unge voksne her.