English A A A A A

Psykolog

Tiltaksenheten har ansatt to psykologspesialister som har arbeidsoppgaver knyttet til arbeid rundt barn og unges psykiske helse i kommunen. Kommunen mottar for tiden statlige opptrappingsmidler for å kunne gi et tilbud om psykologbistand til unge voksne. Målgruppen for psykologene rommer derfor både barn og voksne.

Høsten 2015 vil vi også ha en sisteårsstudent i psykologi ved navn Guro Heinz hos oss. Guro vil ta i mot pasienter og tilby behandling under veiledning av psykologspesialist Anita Veimo, og jobber mandag, tirsdag og torsdag. Psykologene er en del av kommunens satsning på tidlig innsats og forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge.

Psykologenes arbeidsoppgaver er blant annet å tilby:

  • Samtalebehandling til barn, ungdom og unge voksne med lettere psykiske vansker.
  • Foreldreveiledning til familier som har barn med psykiske vansker.
  • Veiledning til andre ansatte i kommunen som jobber med barn og ungdom.

I tillegg deltar psykologene i:

  • Kommunalt kriseteam.
  • Tverrfaglige møtearenaer med kommunale og regionale samarbeidspartnere.
  • Barne- og familietjenestens interne team.

Henvisning Henvisning av barn og unge til psykologene skal gå via PPT, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten eller fastlege i Malvik kommune.  

Kontaktinformasjon:

Psykologspesialist Anita Veimo har avsatt tid for telefonkontakt tirsdag, torsdag og fredag fra 08:30 til 09:00. Øvrige henvendelser over telefon blir besvart ved ledig tid. Forøvrig ber vi om at det vises forsiktighet med å sende personsensitive opplysninger til oss på mail.

Psykologspesialist Anita Veimo
Tlf.nr.: 90471495
Epost: Anita.Veimo@malvik.kommune.no  

Psykologspesialist Mirjam Espevik
Tlf.nr.: 91123875
Epost: Mirjam.Espevik@malvik.kommune.no  

Psykologstudent Guro Heinz
Tlf.nr.: 46843679
Epost: Guro.Heinz@malvik.kommune.no