English A A A A A

Psykisk helsetjeneste og rus

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder Psykisk helsetjeneste og rus:
Inger Haugsand
E-post: inger.haugsand@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 24 02 / 915 18 010

Fagleder:
Asle Valleraune
E-post: Asle.Valleraune@malvik.kommune.no
Telefon:73 97 24 06 / 904 70 427

Besøksadresse:
Rønningsvegen 3 7560 Vikhammer

Teamleder Boas Malvik, Arbeids- og aktivitetssenter
Arne Undeland
E-post: arne.undeland@malvik.kommune.no
Telefon: 904 70 491 / 916 67 257

Besøksadresse:
Stasjonsvegen 10 7560 Vikhammer


Tjenestetilbudet omfatter:

  • Psykisk helsearbeid
  • Ambulante oppfølgingstjenester - psykisk helse og rus
  • Oppfølging legemiddelassistert behandling (LAR)
  • Boveiledning, hjelp til å mestre et boforhold
  • Døgnbemannet bofellesskap Rønningsveien 3
  • Arbeids og aktivitetstilbud - Boas Malvik
  • Mestringskurs
  • Råd og veiledning til pårørende

Målgruppe:

De som trenger hjelp, støtte og veiledning på grunn av psykiske helseproblemer og/ eller rusproblemer. Tjenesten omfatter også råd og veiledning til pårørende.

Målsetting:

Hovedmålsettingen for tjenestetilbudene er å bidra til å fremme god helse, selvstendighet, tilhørighet og å styrke evnen til å mestre eget liv. Det fokuseres på brukermedvirkning både i planlegging og gjennomføring av målrettede, individuelle hjelpetiltak.

.

 

 

Tips en venn Skriv ut